Kèo bóng đá Benin Ligue 1 2022 - Tỷ lệ bóng đá Benin

Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Benin Ligue 1
01/06 22:20 ASPAC Cotonou 2-0 US Cavaliers de Nikki ASPAC Cotonou - US Cavaliers de Nikki
19/05 22:00 UPI-ONM FC 1-1 Dragons UPI-ONM FC - Dragons
17/05 22:00 Sitatunga 3-0 AS Police Porto-Novo Sitatunga - AS Police Porto-Novo
12/05 22:00 ASPAC Cotonou 1-1 Beke FC ASPAC Cotonou - Beke FC
10/04 22:00 Eternel FC 1-0 Espoir FC Savalou Eternel FC - Espoir FC Savalou
04/04 22:00 Sitatunga 0-0 Sobemap Sitatunga - Sobemap
27/03 22:08 Eternel FC 2-2 JSP Eternel FC - JSP
09/03 22:20 Eternel FC 1-0 Loto Popo Eternel FC - Loto Popo
30/01 22:00 Dragons 4-0 Avrankou Omnisport FC Dragons - Avrankou Omnisport FC
26/01 22:00 UPI-ONM FC 1-2 ASPAC Cotonou UPI-ONM FC - ASPAC Cotonou
16/01 22:00 AS Police Porto-Novo 0-2 Coton Sport Ouidah AS Police Porto-Novo - Coton Sport Ouidah
30/06 22:00 Eternel FC 1-0 ASOS Eternel FC - ASOS
25/06 22:00 Damissa FC 3-1 Requins de lAtlantique FC Damissa FC - Requins de lAtlantique FC
24/06 22:00 Dynamo FC 2-2 Dragons Dynamo FC - Dragons
20/06 22:00 Requins de lAtlantique FC 2-1 ASOS Requins de lAtlantique FC - ASOS
17/06 22:00 Eternel FC 0-1 Dynamo FC Eternel FC - Dynamo FC
12/06 22:00 Dynamo FC 3-0 Hodio FC Dynamo FC - Hodio FC
10/06 22:25 Damissa FC 1-1 Eternel FC Damissa FC - Eternel FC
09/06 22:40 Dynamo FC 2-2 ASOS Dynamo FC - ASOS
02/06 22:00 Buffles du Borgou 2-0 ASPAC Cotonou Buffles du Borgou - ASPAC Cotonou
30/05 22:00 Dynamo FC 1-1 ASPAC Cotonou Dynamo FC - ASPAC Cotonou
22/05 20:00 JAC FC 0-0 Djeffa FC JAC FC - Djeffa FC
19/05 22:00 Buffles du Borgou 1-0 Eternel FC Buffles du Borgou - Eternel FC
19/05 22:00 ASPAC Cotonou 2-1 Dynamo FC ASPAC Cotonou - Dynamo FC
13/05 22:00 Requins de lAtlantique FC 2-1 Damissa FC Requins de lAtlantique FC - Damissa FC
13/05 22:00 Dragons 1-0 Dynamo FC Dragons - Dynamo FC
12/05 22:00 Eternel FC 2-1 Hodio FC Eternel FC - Hodio FC
05/05 22:00 Dragons 3-1 Hodio FC Dragons - Hodio FC
29/04 22:00 Soleil FC 0-0 Avrankou Omnisport FC Soleil FC - Avrankou Omnisport FC
28/04 22:10 Buffles du Borgou 1-0 Dragons Buffles du Borgou - Dragons
28/04 22:00 Espoir FC Savalou 1-1 Takunnin FC Espoir FC Savalou - Takunnin FC
28/04 22:00 ASOS 0-0 Dynamo FC ASOS - Dynamo FC
28/04 20:05 Real Sports Parakou 0-0 Dynamo Abomey Real Sports Parakou - Dynamo Abomey
28/04 20:00 Energie FC 3-1 Dynamique Djougou Energie FC - Dynamique Djougou
25/04 22:00 Requins de lAtlantique FC 0-1 Hodio FC Requins de lAtlantique FC - Hodio FC
21/04 22:00 ASPAC Cotonou 0-0 Buffles du Borgou ASPAC Cotonou - Buffles du Borgou
04/04 22:05 ASPAC Cotonou 2-0 Adjidja FC ASPAC Cotonou - Adjidja FC
04/04 22:00 Buffles du Borgou 2-0 Dynamo FC Buffles du Borgou - Dynamo FC
01/04 22:10 Eternel FC 1-1 UPI-ONM FC Eternel FC - UPI-ONM FC
31/03 22:00 Real Sports Parakou 1-0 Taneka FC Real Sports Parakou - Taneka FC
31/03 22:00 Soleil FC 0-1 Requins de lAtlantique FC Soleil FC - Requins de lAtlantique FC
25/03 22:00 Soleil FC 0-4 Eternel FC Soleil FC - Eternel FC
25/03 22:00 Dynamique Djougou 2-1 US Cavaliers de Nikki Dynamique Djougou - US Cavaliers de Nikki
24/03 22:00 ASOS 0-1 ASVO ASOS - ASVO
21/03 22:00 JAC FC 1-0 Soleil FC JAC FC - Soleil FC
20/03 22:15 AS Police Porto-Novo 0-3 Eternel FC AS Police Porto-Novo - Eternel FC
18/03 22:00 Dynamo FC 0-0 Takunnin FC Dynamo FC - Takunnin FC
18/03 22:00 Ayema 2-1 Djeffa FC Ayema - Djeffa FC
17/03 22:00 JSP 1-0 Avrankou Omnisport FC JSP - Avrankou Omnisport FC
17/03 22:00 Real Sports Parakou 1-0 US Cavaliers de Nikki Real Sports Parakou - US Cavaliers de Nikki
14/03 22:00 Buffles du Borgou 1-0 Beke FC Buffles du Borgou - Beke FC
11/03 22:25 Avrankou Omnisport FC 0-1 Djeffa FC Avrankou Omnisport FC - Djeffa FC
10/03 22:00 ASVO 1-0 USS Krake ASVO - USS Krake
25/02 22:00 Soleil FC 2-2 ASPAC Cotonou Soleil FC - ASPAC Cotonou
24/02 22:00 Dynamique Djougou 2-1 Takunnin FC Dynamique Djougou - Takunnin FC
24/02 22:00 UPI-ONM FC 0-3 Requins de lAtlantique FC UPI-ONM FC - Requins de lAtlantique FC
21/02 22:00 Dynamique Djougou 0-2 Buffles du Borgou Dynamique Djougou - Buffles du Borgou
21/02 22:00 Avrankou Omnisport FC 1-4 Ayema Avrankou Omnisport FC - Ayema
21/02 22:00 Requins de lAtlantique FC 4-2 Soleil FC Requins de lAtlantique FC - Soleil FC
18/02 22:00 JAC FC 1-0 UPI-ONM FC JAC FC - UPI-ONM FC