Kèo bóng đá Australia Women Brisbane Premier League 2022 - Tỷ lệ bóng đá Châu Úc

Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Australia Women Brisbane Premier League
17/10 12:00 Broadbeach United SC (nữ) 1-0 AC Carina (w) Broadbeach United SC (nữ) - AC Carina (w)
16/10 14:00 Taringa Rovers (nữ) 2-1 Ipswich knights SC W Taringa Rovers (nữ) - Ipswich knights SC W
10/10 15:00 AC Carina (w) 2-1 Robina City FC (nữ) AC Carina (w) - Robina City FC (nữ)
10/10 15:00 Ipswich knights SC W 1-1 Albany Creek (nữ) Ipswich knights SC W - Albany Creek (nữ)
09/10 14:30 Taringa Rovers (nữ) 1-0 Matsuyama (nữ) Taringa Rovers (nữ) - Matsuyama (nữ)
09/10 13:00 Broadbeach United SC (nữ) 3-1 Kangaroo P Rovers (nữ) Broadbeach United SC (nữ) - Kangaroo P Rovers (nữ)
02/10 13:00 Robina City FC (nữ) 3-0 Grange Thistle (nữ) Robina City FC (nữ) - Grange Thistle (nữ)
29/09 16:30 Grange Thistle (nữ) 2-1 AC Carina (w) Grange Thistle (nữ) - AC Carina (w)
26/09 14:51 Ipswich knights SC W 6-0 Southside Eagles (nữ) Ipswich knights SC W - Southside Eagles (nữ)
25/09 16:00 AC Carina (w) 5-0 Grange Thistle (nữ) AC Carina (w) - Grange Thistle (nữ)
25/09 15:05 North Brisbane FC(w) 0-1 Matsuyama (nữ) North Brisbane FC(w) - Matsuyama (nữ)
25/09 15:00 North Star (nữ) 0-6 Albany Creek (nữ) North Star (nữ) - Albany Creek (nữ)
25/09 13:00 Robina City FC (nữ) 1-1 Broadbeach United SC (nữ) Robina City FC (nữ) - Broadbeach United SC (nữ)
24/09 17:30 University of Queensland FC Snr (nữ) 2-2 Kangaroo P Rovers (nữ) University of Queensland FC Snr (nữ) - Kangaroo P Rovers (nữ)
24/09 17:30 Mount Gravatt Hawks (nữ) 0-3 Taringa Rovers (nữ) Mount Gravatt Hawks (nữ) - Taringa Rovers (nữ)
18/09 16:00 Southside Eagles (nữ) 0-1 North Brisbane FC(w) Southside Eagles (nữ) - North Brisbane FC(w)
18/09 15:00 Broadbeach United SC (nữ) 3-0 AC Carina (w) Broadbeach United SC (nữ) - AC Carina (w)
18/09 15:00 Annerley FC (nữ) 1-1 University of Queensland FC Snr (nữ) Annerley FC  (nữ) - University of Queensland FC Snr (nữ)
18/09 15:00 Kangaroo P Rovers (nữ) 0-2 Robina City FC (nữ) Kangaroo P Rovers (nữ) - Robina City FC (nữ)
15/09 17:30 Annerley FC (nữ) 3-4 Kangaroo P Rovers (nữ) Annerley FC  (nữ) - Kangaroo P Rovers (nữ)
15/09 16:27 Southside Eagles (nữ) 0-6 Albany Creek (nữ) Southside Eagles (nữ) - Albany Creek (nữ)
12/09 15:00 Mount Gravatt Hawks (nữ) 1-0 North Star (nữ) Mount Gravatt Hawks (nữ) - North Star (nữ)
12/09 14:00 Ipswich knights SC W 2-1 Albany Creek (nữ) Ipswich knights SC W - Albany Creek (nữ)
12/09 13:00 Grange Thistle (nữ) 2-3 Broadbeach United SC (nữ) Grange Thistle (nữ) - Broadbeach United SC (nữ)
11/09 16:30 Toowong (w) 3-0 Southside Eagles (nữ) Toowong (w) - Southside Eagles (nữ)
11/09 16:00 AC Carina (w) 1-0 Kangaroo P Rovers (nữ) AC Carina (w) - Kangaroo P Rovers (nữ)
11/09 15:22 North Brisbane FC(w) 1-2 Taringa Rovers (nữ) North Brisbane FC(w) - Taringa Rovers (nữ)
11/09 13:00 Robina City FC (nữ) 2-6 Annerley FC (nữ) Robina City FC (nữ) - Annerley FC  (nữ)
05/09 15:20 Taringa Rovers (nữ) 1-0 Toowong (w) Taringa Rovers (nữ) - Toowong (w)
05/09 15:00 AC Carina (w) 1-3 Annerley FC (nữ) AC Carina (w) - Annerley FC  (nữ)
05/09 15:00 Albany Creek (nữ) 3-0 North Brisbane FC(w) Albany Creek (nữ) - North Brisbane FC(w)
05/09 13:00 Grange Thistle (nữ) 0-2 Kangaroo P Rovers (nữ) Grange Thistle (nữ) - Kangaroo P Rovers (nữ)
04/09 15:00 Southside Eagles (nữ) 0-1 Matsuyama (nữ) Southside Eagles (nữ) - Matsuyama (nữ)
04/09 15:00 Mount Gravatt Hawks (nữ) 3-1 Caboolture FC (nữ) Mount Gravatt Hawks (nữ) - Caboolture FC (nữ)
04/09 14:00 Robina City FC (nữ) 2-1 University of Queensland FC Snr (nữ) Robina City FC (nữ) - University of Queensland FC Snr (nữ)
29/08 14:05 Albany Creek (nữ) 2-1 Caboolture FC (nữ) Albany Creek (nữ) - Caboolture FC (nữ)
28/08 15:00 Grange Thistle (nữ) 1-2 Robina City FC (nữ) Grange Thistle (nữ) - Robina City FC (nữ)
28/08 15:00 Southside Eagles (nữ) 0-2 Mount Gravatt Hawks (nữ) Southside Eagles (nữ) - Mount Gravatt Hawks (nữ)
28/08 14:42 Taringa Rovers (nữ) 6-0 North Star (nữ) Taringa Rovers (nữ) - North Star (nữ)
28/08 12:00 Broadbeach United SC (nữ) 3-1 University of Queensland FC Snr (nữ) Broadbeach United SC (nữ) - University of Queensland FC Snr (nữ)
27/08 17:40 Kangaroo P Rovers (nữ) 1-0 Annerley FC (nữ) Kangaroo P Rovers (nữ) - Annerley FC  (nữ)
28/07 16:00 University of Queensland FC Snr (nữ) 0-0 Broadbeach United SC (nữ) University of Queensland FC Snr (nữ) - Broadbeach United SC (nữ)
25/07 15:05 Toowong (w) 1-2 Mount Gravatt Hawks (nữ) Toowong (w) - Mount Gravatt Hawks (nữ)
25/07 14:30 Taringa Rovers (nữ) 3-1 Caboolture FC (nữ) Taringa Rovers (nữ) - Caboolture FC (nữ)
24/07 15:00 Kangaroo P Rovers (nữ) 0-1 University of Queensland FC Snr (nữ) Kangaroo P Rovers (nữ) - University of Queensland FC Snr (nữ)
24/07 14:00 Grange Thistle (nữ) 0-5 Robina City FC (nữ) Grange Thistle (nữ) - Robina City FC (nữ)
18/07 15:00 Annerley FC (nữ) 2-0 Grange Thistle (nữ) Annerley FC  (nữ) - Grange Thistle (nữ)
17/07 16:00 University of Queensland FC Snr (nữ) 1-0 AC Carina (w) University of Queensland FC Snr (nữ) - AC Carina (w)
17/07 15:15 North Brisbane FC(w) 8-0 North Star (nữ) North Brisbane FC(w) - North Star (nữ)
17/07 15:15 Matsuyama (nữ) 0-2 Taringa Rovers (nữ) Matsuyama (nữ) - Taringa Rovers (nữ)
17/07 14:00 Kangaroo P Rovers (nữ) 0-2 Broadbeach United SC (nữ) Kangaroo P Rovers (nữ) - Broadbeach United SC (nữ)
11/07 14:00 Ipswich knights SC W 4-1 Caboolture FC (nữ) Ipswich knights SC W - Caboolture FC (nữ)
10/07 16:10 AC Carina (w) 2-0 Robina City FC (nữ) AC Carina (w) - Robina City FC (nữ)
10/07 15:00 Grange Thistle (nữ) 2-0 University of Queensland FC Snr (nữ) Grange Thistle (nữ) - University of Queensland FC Snr (nữ)
10/07 15:00 Broadbeach United SC (nữ) 3-3 Annerley FC (nữ) Broadbeach United SC (nữ) - Annerley FC  (nữ)
09/07 17:30 Albany Creek (nữ) 4-1 Matsuyama (nữ) Albany Creek (nữ) - Matsuyama (nữ)
27/06 14:00 Caboolture FC (nữ) 1-3 North Brisbane FC(w) Caboolture FC (nữ) - North Brisbane FC(w)
25/06 17:30 Broadbeach United SC (nữ) 2-0 Robina City FC (nữ) Broadbeach United SC (nữ) - Robina City FC (nữ)
25/06 17:30 Ipswich knights SC W 4-1 Toowong (w) Ipswich knights SC W - Toowong (w)
25/06 17:30 Albany Creek (nữ) 2-2 Taringa Rovers (nữ) Albany Creek (nữ) - Taringa Rovers (nữ)