Kèo bóng đá Australia Victorian Women's Cup 2022 - Tỷ lệ bóng đá Châu Úc

Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Australia Victorian Women's Cup
07/08 13:00 South Melbourne (nữ) 0-3 Calder United SC (nữ) South Melbourne (nữ) - Calder United SC (nữ)
12/07 16:30 FC Bulleen Lions (nữ) 0-1 Calder United SC (nữ) FC Bulleen Lions (nữ) - Calder United SC (nữ)
05/07 16:30 Heidelberg United (nữ) 2-3 South Melbourne (nữ) Heidelberg United (nữ) - South Melbourne (nữ)
31/05 17:00 FC Bulleen Lions (nữ) 1-1 Alamein (nữ) FC Bulleen Lions (nữ) - Alamein (nữ)
31/05 16:30 Bayside United (nữ) 1-5 Heidelberg United (nữ) Bayside United (nữ) - Heidelberg United (nữ)
26/05 16:30 Calder United SC (nữ) 5-0 Boroondara Eagles (nữ) Calder United SC (nữ) - Boroondara Eagles (nữ)
20/04 16:30 Heidelberg United (nữ) 3-3 Preston Lions (nữ) Heidelberg United (nữ) - Preston Lions (nữ)
19/04 17:00 South Melbourne (nữ) 5-1 Moreland Zebras (nữ) South Melbourne (nữ) - Moreland Zebras (nữ)
19/04 16:30 Bayside United (nữ) 0-0 Southern United (nữ) Bayside United (nữ) - Southern United (nữ)
14/04 17:30 Boroondara Eagles (nữ) 6-0 Elwood City SC (nữ) Boroondara Eagles (nữ) - Elwood City SC (nữ)
14/04 16:00 Essendon Royals (nữ) 0-1 Calder United SC (nữ) Essendon Royals (nữ) - Calder United SC (nữ)
13/04 17:00 Alamein (nữ) 4-2 Ringwood City (nữ) Alamein (nữ) - Ringwood City (nữ)
27/03 12:00 Bayside United (nữ) 7-0 Bundoora United (nữ) Bayside United (nữ) - Bundoora United (nữ)
20/03 15:00 South Yarra SC (nữ) 3-0 Eltham Redbacks (nữ) South Yarra SC (nữ) - Eltham Redbacks (nữ)
19/12 12:00 South Melbourne (nữ) 0-3 Calder United SC (nữ) South Melbourne (nữ) - Calder United SC (nữ)
12/12 16:00 FC Bulleen Lions (nữ) 1-5 South Melbourne (nữ) FC Bulleen Lions (nữ) - South Melbourne (nữ)
12/12 13:00 Box Hill (nữ) 0-2 Calder United SC (nữ) Box Hill (nữ) - Calder United SC (nữ)
04/08 16:30 Casey Comets (nữ) 1-4 South Melbourne (nữ) Casey Comets (nữ) - South Melbourne (nữ)
14/07 16:30 Melbourne Knights (nữ) 1-5 Box Hill (nữ) Melbourne Knights (nữ) - Box Hill (nữ)
13/07 16:20 Calder United SC (nữ) 4-0 Alamein (nữ) Calder United SC (nữ) - Alamein (nữ)
20/05 16:30 Melbourne Knights (nữ) 0-0 Avondale FC (nữ) Melbourne Knights (nữ) - Avondale FC (nữ)
19/05 17:00 Skye United FC (nữ) 0-4 Melbourne Uni (nữ) Skye United FC (nữ) - Melbourne Uni (nữ)
19/05 16:00 South Melbourne (nữ) 4-1 Moreland Zebras (nữ) South Melbourne (nữ) - Moreland Zebras (nữ)
12/05 17:30 Alamein (nữ) 1-0 Heidelberg United (nữ) Alamein (nữ) - Heidelberg United (nữ)
12/05 17:00 Bayside United (nữ) 1-2 Casey Comets (nữ) Bayside United (nữ) - Casey Comets (nữ)
13/04 16:00 Preston Lions (nữ) 3-0 Boroondara Eagles (nữ) Preston Lions (nữ) - Boroondara Eagles (nữ)
30/03 16:30 Melbourne Uni (w) 11-0 North Caulfield (w) Melbourne Uni (w) - North Caulfield (w)