Kèo bóng đá Arab Nations Cup 2022 - Tỷ lệ bóng đá Châu Á

Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Arab Nations Cup
18/12 22:00 Tunisia 0-0 Algeria
18/12 17:00 Egypt 0-0 Qatar
16/12 02:00 Qatar 1-2 Algeria
15/12 22:00 Tunisia 1-0 Egypt
12/12 02:00 Morocco 1-1 Algeria
11/12 22:00 Egypt 1-1 Jordan
11/12 02:00 Qatar 5-0 UAE
10/12 22:00 Tunisia 2-1 Oman
08/12 02:00 Lebanon 1-0 Sudan
08/12 02:00 Algeria 1-1 Egypt
07/12 22:00 Jordan 5-1 Palestine
07/12 22:00 Morocco 1-0 Saudi Arabia
07/12 02:00 Oman 3-0 Bahrain
07/12 02:00 Qatar 3-0 Iraq
06/12 22:00 Tunisia 1-0 UAE
06/12 22:00 Syrian 1-2 Mauritania
05/12 02:00 Palestine 1-1 Saudi Arabia
04/12 22:59 Sudan 0-5 Egypt
04/12 20:00 Lebanon 0-2 Algeria
04/12 17:00 Jordan 0-4 Morocco
04/12 02:00 Syrian 2-0 Tunisia
03/12 22:59 Mauritania 0-1 UAE
03/12 20:00 Oman 1-2 Qatar
03/12 17:00 Bahrain 0-0 Iraq
02/12 02:00 Saudi Arabia 0-1 Jordan
01/12 22:59 Morocco 4-0 Palestine
01/12 20:00 Egypt 1-0 Lebanon
01/12 17:00 Algeria 4-0 Sudan
01/12 02:00 UAE 2-1 Syrian
30/11 23:30 Qatar 1-0 Bahrain
30/11 20:00 Iraq 1-1 Oman
30/11 17:00 Tunisia 5-1 Mauritania
26/06 00:00 Bahrain 2-0 Kuwait
25/06 00:00 Palestine 5-1 Comoros
24/06 00:00 Lebanon 1-0 Djibouti
23/06 00:00 Mauritania 2-0 Yemen
22/06 00:00 Jordan 3-0 South Sudan
21/06 00:00 Oman 2-1 Somalia
20/06 00:00 Libya 0-1 Sudan
07/07 01:00 Libya 1-1 Morocco
06/07 01:00 Saudi Arabia 0-1 Iraq
04/07 01:30 Morocco 2-1 Iraq
03/07 22:15 Saudi Arabia 0-2 Libya
30/06 23:45 Sudan 1-1 Iraq
30/06 23:45 Egypt 1-1 Lebanon
29/06 23:45 Yemen 0-4 Morocco
29/06 23:45 Libya 2-1 Bahrain
28/06 23:45 Saudi Arabia 2-2 Palestine
28/06 01:00 Iraq 2-1 Egypt
27/06 22:15 Lebanon 0-2 Sudan
27/06 01:00 Morocco 0-0 Libya
26/06 22:15 Bahrain 0-2 Yemen
25/06 23:45 Palestine 0-2 Kuwait
25/06 01:00 Egypt 1-1 Sudan
24/06 22:15 Iraq 1-0 Lebanon
24/06 01:00 Libya 3-1 Yemen
23/06 22:15 Morocco 4-0 Bahrain
22/06 23:45 Saudi Arabia 4-0 Kuwait