Kèo bóng đá Algeria Womens League 2022 - Tỷ lệ bóng đá Algeria

Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Algeria Womens League
01/04 16:50 CF Akbou(nữ) 8-0 AS Intissar Oran (nữ) CF Akbou(nữ) - AS Intissar Oran (nữ)
01/04 15:20 FC Constantine(nữ) 3-1 AS Surete Nationale (nữ) FC Constantine(nữ) - AS Surete Nationale (nữ)
29/03 20:45 ASE Alger Centre (nữ) 0-1 CF Akbou(nữ) ASE Alger Centre (nữ) - CF Akbou(nữ)
29/03 16:35 FC Bejaia(nữ) 3-1 AS Oran Centre (nữ) FC Bejaia(nữ) - AS Oran Centre (nữ)
29/03 16:10 AS Intissar Oran (nữ) 1-0 MZ Biskra (nữ) AS Intissar Oran (nữ) - MZ Biskra (nữ)
29/03 16:10 AFAK Rezilane (nữ) 2-1 FC Constantine(nữ) AFAK Rezilane (nữ) - FC Constantine(nữ)
25/03 18:30 AS Surete Nationale (nữ) 4-0 FC Bejaia(nữ) AS Surete Nationale (nữ) - FC Bejaia(nữ)
25/03 16:00 MZ Biskra (nữ) 0-6 ASE Alger Centre (nữ) MZ Biskra (nữ) - ASE Alger Centre (nữ)
22/03 16:45 CF Akbou(nữ) 8-0 MZ Biskra (nữ) CF Akbou(nữ) - MZ Biskra (nữ)
22/03 16:15 FC Bejaia(nữ) 0-5 FC Constantine(nữ) FC Bejaia(nữ) - FC Constantine(nữ)
22/03 16:05 ASEAC(nữ) 0-1 JF Khroub(nữ) ASEAC(nữ) - JF Khroub(nữ)
22/03 15:40 AS Intissar Oran (nữ) 1-0 AR Guelma (nữ) AS Intissar Oran (nữ) - AR Guelma (nữ)
18/03 18:15 AS Surete Nationale (nữ) 0-4 Afak Relizane(nữ) AS Surete Nationale (nữ) - Afak Relizane(nữ)
18/03 16:20 ASE Alger Centre (nữ) 4-0 AS Intissar Oran (nữ) ASE Alger Centre (nữ) - AS Intissar Oran (nữ)
18/03 16:10 JF Khroub(nữ) 0-0 CF Akbou(nữ) JF Khroub(nữ) - CF Akbou(nữ)
15/03 19:20 FC Constantine(nữ) 0-2 JF Khroub(nữ) FC Constantine(nữ) - JF Khroub(nữ)
15/03 19:00 AS Surete Nationale (nữ) 3-1 ASE Alger Centre (nữ) AS Surete Nationale (nữ) - ASE Alger Centre (nữ)
15/03 16:35 FC Bejaia(nữ) 5-1 AR Guelma (nữ) FC Bejaia(nữ) - AR Guelma (nữ)
11/03 16:40 CF Akbou(nữ) 2-2 AS Surete Nationale (nữ) CF Akbou(nữ) - AS Surete Nationale (nữ)
08/03 15:30 AS Oran Centre (nữ) 1-0 AR Guelma (nữ) AS Oran Centre (nữ) - AR Guelma (nữ)
08/03 15:30 FC Bejaia(nữ) 1-1 AS Intissar Oran (nữ) FC Bejaia(nữ) - AS Intissar Oran (nữ)
08/03 15:25 Afak Relizane(nữ) 4-1 CF Akbou(nữ) Afak Relizane(nữ) - CF Akbou(nữ)
08/03 15:10 AS Surete Nationale (nữ) 1-3 JF Khroub(nữ) AS Surete Nationale (nữ) - JF Khroub(nữ)
04/03 20:40 MZ Biskra (nữ) 1-0 AS Oran Centre (nữ) MZ Biskra (nữ) - AS Oran Centre (nữ)
04/03 16:30 AS Intissar Oran (nữ) 0-1 FC Constantine(nữ) AS Intissar Oran (nữ) - FC Constantine(nữ)
04/03 16:25 JF Khroub(nữ) 0-0 Afak Relizane(nữ) JF Khroub(nữ) - Afak Relizane(nữ)
04/03 16:05 AR Guelma (nữ) 0-7 AS Surete Nationale (nữ) AR Guelma (nữ) - AS Surete Nationale (nữ)
04/03 15:40 ASE Alger Centre (nữ) 2-0 FC Bejaia(nữ) ASE Alger Centre (nữ) - FC Bejaia(nữ)
01/03 17:00 FC Bejaia(nữ) 0-3 CF Akbou(nữ) FC Bejaia(nữ) - CF Akbou(nữ)
01/03 16:40 FC Constantine(nữ) 1-0 ASE Alger Centre (nữ) FC Constantine(nữ) - ASE Alger Centre (nữ)
25/02 16:45 CF Akbou(nữ) 2-1 FC Constantine(nữ) CF Akbou(nữ) - FC Constantine(nữ)
25/01 15:35 AR Guelma (nữ) 0-6 ASE Alger Centre (nữ) AR Guelma (nữ) - ASE Alger Centre (nữ)
22/01 16:15 Afak Relizane(nữ) 3-0 FC Bejaia(nữ) Afak Relizane(nữ) - FC Bejaia(nữ)
21/01 17:15 AS Surete Nationale (nữ) 2-0 FC Constantine(nữ) AS Surete Nationale (nữ) - FC Constantine(nữ)
21/01 16:25 AS Intissar Oran (nữ) 1-4 CF Akbou(nữ) AS Intissar Oran (nữ) - CF Akbou(nữ)
14/01 15:15 AS Oran Centre (nữ) 1-1 FC Bejaia(nữ) AS Oran Centre (nữ) - FC Bejaia(nữ)
14/01 15:00 FC Constantine(nữ) 2-2 Afak Relizane(nữ) FC Constantine(nữ) - Afak Relizane(nữ)
11/01 17:00 CF Akbou(nữ) 4-1 AR Guelma (nữ) CF Akbou(nữ) - AR Guelma (nữ)
11/01 16:00 ASE Alger Centre (nữ) 6-0 MZ Biskra (nữ) ASE Alger Centre (nữ) - MZ Biskra (nữ)
11/01 16:00 AS Intissar Oran (nữ) 1-7 JF Khroub(nữ) AS Intissar Oran (nữ) - JF Khroub(nữ)
07/01 16:00 MZ Biskra (nữ) 0-6 CF Akbou(nữ) MZ Biskra (nữ) - CF Akbou(nữ)
07/01 16:00 JF Khroub(nữ) 1-0 ASE Alger Centre (nữ) JF Khroub(nữ) - ASE Alger Centre (nữ)
31/12 17:40 AS Intissar Oran (nữ) 0-3 ASE Alger Centre (nữ) AS Intissar Oran (nữ) - ASE Alger Centre (nữ)
18/12 17:00 ASE Alger Centre (nữ) 1-1 AS Surete Nationale (nữ) ASE Alger Centre (nữ) - AS Surete Nationale (nữ)
18/12 17:00 AS Intissar Oran (nữ) 0-8 Afak Relizane(nữ) AS Intissar Oran (nữ) - Afak Relizane(nữ)
11/12 17:00 Afak Relizane(nữ) 4-2 ASEAC(nữ) Afak Relizane(nữ) - ASEAC(nữ)
11/12 16:15 AS Surete Nationale (nữ) 0-1 CF Akbou(nữ) AS Surete Nationale (nữ) - CF Akbou(nữ)
11/12 16:10 FC Bejaia(nữ) 3-0 MZ Biskra (nữ) FC Bejaia(nữ) - MZ Biskra (nữ)
04/12 17:00 CF Akbou(nữ) 1-5 Afak Relizane(nữ) CF Akbou(nữ) - Afak Relizane(nữ)
04/12 16:10 JF Khroub(nữ) 2-3 AS Surete Nationale (nữ) JF Khroub(nữ) - AS Surete Nationale (nữ)
04/12 15:00 AS Intissar Oran (nữ) 1-1 FC Bejaia(nữ) AS Intissar Oran (nữ) - FC Bejaia(nữ)
20/11 16:00 FC Bejaia(nữ) 0-6 ASEAC(nữ) FC Bejaia(nữ) - ASEAC(nữ)
20/11 15:00 AFAK Rezilane (nữ) 0-0 JF Khroub(nữ) AFAK Rezilane (nữ) - JF Khroub(nữ)
13/11 17:00 ASE Alger Centre (nữ) 1-1 FC Constantine(nữ) ASE Alger Centre (nữ) - FC Constantine(nữ)
13/11 17:00 CF Akbou(nữ) 2-1 FC Bejaia(nữ) CF Akbou(nữ) - FC Bejaia(nữ)
06/11 16:00 FC Bejaia(nữ) 0-2 JF Khroub(nữ) FC Bejaia(nữ) - JF Khroub(nữ)
06/11 15:00 FC Constantine(nữ) 1-2 CF Akbou(nữ) FC Constantine(nữ) - CF Akbou(nữ)
06/11 15:00 AS Surete Nationale (nữ) 5-1 AS Intissar Oran (nữ) AS Surete Nationale (nữ) - AS Intissar Oran (nữ)
15/06 20:55 CF Akbou(nữ) 0-3 FC Constantine(nữ) CF Akbou(nữ) - FC Constantine(nữ)
15/06 20:20 JF Khroub(nữ) 2-3 ASE Alger Centre (nữ) JF Khroub(nữ) - ASE Alger Centre (nữ)